Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Czym jest ADR

Skrót ADR (ang. Alternative Dispute Resolution) oznacza alternatywne metody rozwiązywania sporów. Są to tanie, proste i szybkie sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów, wykorzystywane m. in. w sporach pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, do których należą arbitraż, mediacja czy też komisje skargowe.

Platforma mediacjeeizby.pl powstała z myślą o pomocy przedsiębiorcom oraz konsumentom w celu rozwiązywania potencjalnych sporów, z którymi już sobie nie radzą na drodze bezpośredniej komunikacji. Jeżeli prowadzisz sklep internetowy i niestety nie jesteś już w stanie rozwiązać problemu z e-konsumentem zapraszamy do nas. Nie czekaj aż problem przerośnie Ciebie i Konsumenta. Pamiętaj istnieje forma pozasądowego rozwiązywania sporów. Sądowe rozwiązywanie sporów powinno być ostatecznością.

Działaj z e-Izbą. Nasi profesjonalni Mediatorzy pomogą rozwiązać pozasądowo problem! 

Regulacje prawne

Regulacje krajowe i europejskie

Podczas rozpoznawania sporów pomiędzy Konsumentem a Przedsiębiorcą podmiot uprawniony ADR będzie stosował powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz europejskiego.

Czytaj więcej

Regulamin funkcjonowania

Regulamin podmiotu uprawnionego ADR przy Izbie Gospodarki Elektronicznej 

Czytaj więcej

Opłaty

Wykaz opłat od jednej sprawy dla Przedsiębiorców zrzeczonych w Izbie Gospodarki Elektronicznej w Warszawie.

 

Czytaj więcej

Lista mediatorów

Robert Sowiński
Radca prawny

Radca prawny, koordynator zespołu ADR od strony e-Izby, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, Partner w Kancelarii Sowiński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Doradcy Podatkowego Sp. p.

Dariusz Szostek
Dr hab. Radca prawny

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego. Profesor w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego UO, radca prawny.

Agata Kowalska
Radca prawny

Radca prawny, partner w kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

Magdalena Golonka
Radca prawny

Radca prawny w kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Orzeczenia

Sprawozdanie roczne

Sprawozdanie z działalności podmiotu uprawnionego e-Izby w roku 2018.

Sprawozdanie z działalności podmiotu uprawnionego e-Izby w roku 2018-2019.

Sprawozdanie z działalności podmiotu uprawnionego e-Izby w roku 2019.

Sprawozdanie z działalności podmiotu uprawnionego e-Izby w roku 2020.

 

Czytaj więcej

FAQ

Platforma mediacjeeizby.pl jest podobnie jak platforma ODR interaktywną stroną internetową, zbudowaną przez Izbę Gospodarki Elektronicznej w celu prowadzenia pozasądowego rozwiązywania krajowych i transgranicznych sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami będącymi członkami e-Izby, wynikających z naruszenia internetowej umowy sprzedaży lub internetowej umowy świadczenia usług, których wartość przedmiotu sporu nie jest niższa niż 50 EUR oraz nie przekracza 5000 EUR (lub równowartości tych kwot w przeliczeniu na złote polskie po średnim kursie NBP z dnia złożenia skargi / wniosku o wszczęciu postępowania).

Skargę można złożyć w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, zawieranych przez Internet z przedsiębiorcami z krajów należących do Unii Europejskiej. W formularzu skargi skierowanej przeciwko sprzedającemu wymienione są następujące rodzaje (podstawy) skargi:

  1. wady, uszkodzenie,
  2. niezgodność z zamówieniem,
  3. dostawa,
  4. wystawienie rachunków,
  5. rękojmia lub gwarancja,
  6. inne.

W celu złożenia skargi należy wypełnić elektroniczny formularz skargi dostępny online na platformie mediacjeeizby.pl. W formularzu należy m.in. wybrać sposób rozwiązania sporu, podać dane kontaktowe sprzedającego, swoje dane osobowe, tj. konsumenta, a także dokładnie opisać skargę (m. in. wskazać rodzaj zakupionych towarów i usług, datę zakupu, wysokość zapłaconej kwoty, wskazać numer zamówienia a także opisać swoje żądania, do których należeć może m.in. zwrot pieniędzy bądź wymiana towaru). Strona skarżąca na poparcie swojej skargi może dołączyć posiadane dokumenty lub zdjęcia. Dla konsumenta złożenie skargi wiąże się z uiszczeniem symbolicznej opłaty w wysokości 20 zł.

Zobacz wszystkie
>